Loonportal voor werkgever en werknemer

Wat kunnen wij bij administratiekantoor JWG Administraties in Goes, Zeeland voor u betekenen als u uw loonadministratie wilt uitbesteden?

Bij ondernemen is arbeid, naast kapitaal en kennis, een van de belangrijke pijlers in uw bedrijf. Aan een goede relatie met uw werknemers en hun inzet ligt een adequate loonadministratie ten grondslag. Bij het toepassen van wet- en regelgeving op gebied van arbeidscontracten, loon en sociale verzekeringen kunnen wij u adviseren. Ook kunnen wij uw loonadministratie geheel of gedeeltelijk voor u voeren.

Als u uw loonadministratie aan ons uitbesteed, dan kunnen wij:

 • Loonstroken verzorgen;
 • Proforma berekeningen voor u maken;
 • Arbeidscontracten opstellen;
 • Ziekmeldingen aan instanties doen;
 • U begeleiden in de verplichtingen uit de Wet Poortwachter;
 • Digitale opgave aan pensioen- en sociale fondsen verzorgen.

In het kader van de AVG (Privacy Wetgeving) kunnen wij:

 • Een werknemersportal aanbieden waarin loonstroken en jaaropgave in een veilige omgeving gedeeld worden met uw werknemer. Inclusief App.
 • Een werkgeversportaal aanbieden waarin werknemersgegevens met u als werkgever in een veilig omgeving  gedeeld worden.

Denkt u bij uw loonadministratie ook aan subsidieregelingen zoals:

 • Voor beroepsbegeleidende leerweg (BBL);
 • Voor Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO);
 • Lage-inkomensvoordeel (LIV);
 • Loonkostenvoordelen (LKV).

Kennis van de collectieve arbeidsovereenkomsten:

 • Metaal & Techniek (Installatietechniek)
 • Gespecialiseerde detailhandel in bloemen en planten
 • Hoveniers
 • Retail Non-Food
 • Technische Groothandel
 • Groothandel in Groente en Fruit
 • Horeca
 • Groen, Grond en Infrastructuur GGI  (voorheen LEO)
 • Bouw en infra

Nieuwste specialisatie:

Meer weten?