CAO Waterbouw

De bedrijfstak Waterbouw is van toepassing op bedrijven die baggermaterieel exploiteren of baggerwerkzaamheden aannemen en uitvoeren. Daarbij hoort ook het transport, stort en bijvoorbeeld het opspuiten van terreinen. De CAO Waterbouw is van toepassing op werkgevers van ondernemingen die vallen binnen de werkingssfeer van deze cao en wordt afgesloten door sociale partners, namelijk: de werkgeversorganisatie, de Vereniging van Waterbouwers en de werknemersorganisaties FNV Waterbouw en CNV Vakmensen.

  • De CAO is algemeen verbindend verklaard om concurrentie op arbeidsvoorwaarden te beperken;
  • De CAO Waterbouw is een uitgebreide overeenkomst met o.a. een eigen RVU regeling en pensioenafspraken.

Wij hebben de Waterbouw CAO doorgrond en, in samenwerking met Waterbouw,  de vertaling kunnen maken naar de loonstrook en arbeidsovereenkomst.

Meer gedetailleerde informatie: https://www.waterbouw.nl

Meer weten?