Administratieve dienstverlening

Focus op ondernemen

 • Fungeren als back-office;

 • Verwerking van de financiële administratie;

 • Controleren van de door u verwerkte administratie;

 • Samenstellen van de jaarstukken;

 • Opmaken van tussentijdse cijfers, liquiditeitsbegrotingen en exploitatieprognoses;

 • Ondersteuning bij het financiële gedeelte van het ondernemersplan;

Fiscale dienstverlening

Fiscaal optimaal

 • Aangifte Omzetbelasting;

 • Aangifte Inkomstenbelasting;

 • Aangifte Vennootschapsbelasting;

 • Aangifte Erf- en Schenkbelasting;

 • Aangifte Dividendbelasting;

 • Aangifte Loonbelasting;

Salarisadministratie

Loonportal voor werkgever en werknemer

 • Berekenen van loonstroken;

 • Aangifte Loonbelasting;

 • Arbeidscontracten opstellen;

 • Ziekmeldingen verschillende instanties;

 • Digitale opgave aan pensioenfondsen;

 • Profoma berekening opstellen;

Bedrijfsadvisering

Planning en control

 • Fungeren als klankbord;

 • Subsidiemogelijkheden onderzoeken;

 • Ondersteuning bij financieringsvraagstukken;

 • Financiële planning;

 • Opstellen van overeenkomsten;

 • Het begeleiden van adviseren bij bedrijfsopvolging;

Samenwerken?

Contact